Bluetooth Headset BH 904 - Ta hand om enheten

background image

Ta hand om enheten

Din enhet är en tekniskt avancerad
produkt framställd med stor
yrkesskicklighet och bör behandlas
med största omsorg. Genom att följa
nedanstående råd kan du se till att
garantin täcker eventuella skador.

• Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och

alla typer av vätskor kan innehålla
ämnen som fräter på de elektroniska
kretsarna. Om enheten utsätts för
väta måste den få möjlighet att torka
helt och hållet.

• Använd eller förvara inte enheten

i dammiga, smutsiga miljöer.
De rörliga delarna och elektroniska
komponenterna kan skadas.

• Förvara inte enheten i höga eller låga

temperaturer. Höga temperaturer kan
förkorta livslängden för elektroniska
apparater, skada batterierna och
förvränga eller smälta vissa plaster.
När enheten värms upp till normal
temperatur från låg temperatur kan
det bildas fukt på insidan vilket kan
skada de elektroniska kretsarna.

• Försök inte öppna enheten.

• Tappa inte enheten. Slå eller skaka

inte heller på den. Om den behandlas
omilt kan kretskorten och
finmekaniken gå sönder.

• Använd inte starka kemikalier,

lösningsmedel eller frätande/starka
rengöringsmedel för att rengöra

background image

SVENSKA

enheten. Rengör endast enhetens yta
med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.

• Måla inte enheten. Målarfärg kan

täppa till dess rörliga delar och hindra
normal användning.

Dessa råd gäller såväl enhet som laddare
eller andra tillbehör.

Återvinning
Lämna alltid in uttjänta elektroniska
produkter, batterier och förpackningar
till en återvinningsstation. På så vis
hjälper du till att undvika okontrollerad
sophantering och främja återvinning av
material. Mer miljöinformation om
produkten och information om hur du
återvinner Nokia-produkter finns på
www.nokia.com/werecycle eller
nokia.mobi/werecycle.

Den överkorsade soptunnan
på produkter, batterier,
dokumentation eller
förpackningar är en påminnelse
om att alla elektriska och

elektroniska produkter, batterier och
ackumulatorer ska lämnas till en

återvinningsstation vid slutet av sin
livslängd. Detta krav gäller inom EU.
Kasta inte dessa produkter i det vanliga
hushållsavfallet. Se produktens
eko-deklaration på www.nokia.com/
environment om du vill ha mer
miljöinformation.