Bluetooth Headset BH 904 - Sätta på och stänga av

background image

Sätta på och stänga av

Sätt på headsetet genom att hålla
ned strömbrytaren i ca 2 sekunder.
Headsetet piper och den gröna
indikatorlampan lyser. Headsetet
försöker ansluta till en eller två av
de senast anslutna enheterna. När
headsetet är anslutet till en enhet och
klart att använda blinkar den blå
indikatorlampan långsamt. Om
headsetet inte har kopplats till en
enhet aktiveras kopplingsläget
automatiskt.

Om du vill stänga av headsetet håller
du strömbrytaren intryckt i ca
2 sekunder. Headsetet piper och den
röda indikatorlampan lyser en kort
stund. Om headsetet inte ansluts till
en enhet inom 30 minuter stängs det
av automatiskt.