Bluetooth Headset BH 904 - Ladda batteriet

background image

Ladda batteriet

Läs noggrant igenom ”Information om
batteri och laddare” innan du laddar
batteriet.

Varning! Använd endast
laddare som Nokia godkänt
för användning med just

denna modell. Om andra tillbehör
kopplas in kan telefonens
typgodkännande och garanti bli ogiltiga,
dessutom kan det innebära fara. Om du
använder en icke godkänd laddare kan
det medföra risk för brand, explosion,
läckage eller andra faror.

background image

SVENSKA

När du kopplar ur något tillbehör från
ett vägguttag håller du i kontakten,
aldrig i sladden.

1. Anslut laddaren till ett nätuttag.

2. Lyft på höljet för kontakten för

laddaren och anslut laddarens
kabel till den (10). Den röda
indikatorn lyser under laddning.

Det kan ta upp till 35 minuter med
AC-6-laddaren att ladda batteriet
helt. Om du laddar batteriet med
AC-6 under 15 minuter får du upp
till 5 timmar samtalstid.

3. När batteriet är fulladdat tänds

den gröna indikatorn. Koppla ur
laddaren från headsetet och sedan
från nätuttaget. Tryck tillbaka
höljet över kontakten för laddaren.

Använd Nokias laddningsadapter
CA-146C (säljs separat) om du vill
ladda headsetet med en kompatibel
Nokia-laddare som har en kontakt
på 2,0 eller 3,5 mm.

Anslut en del av Nokia Connectivity
Cable CA-101 (säljs separat) till
kontakten för laddaren och den andra
delen till USB-porten om du vill ladda
batteriet via USB-porten på en
kompatibel dator.

När batteriet är fulladdat har det
kapacitet för upp till 8 timmars
samtalstid och upp till 160 timmar
i passningsläge.

Om du vill kontrollera laddningen när
headsetet inte är anslutet till en
laddare trycker du på strömbrytaren
när headsetet är påslaget.
Om indikatorlampan är grön är
laddningsnivån tillräcklig. Om lampan
är gul behöver du ladda batteriet
snart. Om den lyser rött ska du
ladda batteriet.

När batteriet börjar ta slut avger
headsetet en ljudsignal ungefär
var femte minut och den röda
indikatorn blinkar.

background image

SVENSKA