Bluetooth Headset BH 904 - Koppla ihop och ansluta headsetet

background image

Koppla ihop och ansluta
headsetet

Innan du kan använda headsetet
måste du koppla ihop och ansluta
det med en kompatibel enhet.

Du kan koppla ihop headsetet med
upp till åtta enheter, men du kan
endast ansluta det till högst två
enheter i taget.

1. Se till att den mobila enheten är

påslagen och att headsetet är
avstängt.

2. Om headsetet inte tidigare har

kopplats till en enhet sätter du
på headsetet. Kopplingsläget
aktiveras och den blå
indikatorlampan börjar
blinka snabbt.

Om headsetet tidigare har kopplats
till en enhet, ser du till att
headsetet är avstängt och håller
strömbrytaren intryckt i cirka
5 sekunder tills den blå

background image

SVENSKA

indikatorlampan börjar
blinka snabbt.

3. Aktivera Bluetooth-funktionen

på enheten och ställ in att söka
efter Bluetooth-enheter.
Mer information finns
i användarhandboken för enheten.

4. Välj headsetet i listan med enheter

som hittats.

5. Ange lösenordet 0000 om det

behövs för att koppla ihop och
ansluta headsetet till enheten.

Med vissa enheter kan du behöva
upprätta anslutningen separat
efter hopkopplingen.

När headsetet är anslutet till minst en
enhet och klart att använda blinkar
den blå indikatorlampan långsamt.

Om du vill ansluta headsetet manuellt
till en eller två av de senast använda
enheterna håller du knappen svara/
avsluta intryckt i cirka 2 sekunder
(när inga enheter är anslutna) eller

gör anslutningen på Bluetooth-menyn
för önskad enhet. Om du har en enhet
ansluten till headsetet och vill ansluta
till en andra enhet gör du
anslutningen på Bluetooth-menyn
för den enheten.

Du kan ställa in enheten så att
headsetet ansluter till den
automatiskt. Om du vill aktivera
funktionen på en Nokia-enhet ändrar
du inställningarna för hopkopplade
enheter på Bluetooth-menyn.

background image

SVENSKA