Bluetooth Headset BH 904 - Tillåt anslutning till två enheter

background image

Tillåt anslutning till två enheter

Du kan ha ett headset anslutet till
två enheter samtidigt.

Headsetet kan som standard bara
anslutas till en enhet i taget. Om du

background image

SVENSKA

vill att headsetet ska kunna anslutas
till två enheter trycker du och håller
ned strömbrytaren och skjuter och
håller upp volymknappen i cirka
5 sekunder. Den blå indikatorn
blinkar två gånger.

Om du vill att headsetet ska kunna
anslutas till endast en enhet stänger
du av headsetet, håller ned
strömbrytaren och skjuter och håller
ned volymknappen i cirka 5 sekunder.
Den gröna indikatorn blinkar
två gånger.

Om headsetet kan ansluta till två
enheter samtidigt och du använder
återuppringning eller röstuppringning
görs samtalet på den enhet som du
senast använde för att ringa ett
samtal när headsetet var anslutet
till den.