Bluetooth Headset BH 904 - Samtal

background image

Samtal

Använd den mobila enheten som
vanligt om du vill ringa ett samtal när
headsetet är anslutet till enheten.

Om du vill ringa upp det senast
uppringda numret igen (om den
mobila enheten har stöd för den här
funktionen med headsetet) trycker du
två gånger på knappen svara/avsluta
i passningsläge.

Aktivera röstuppringning (om den
mobila enheten har stöd för den här
funktionen med headsetet) genom
att hålla ned knappen svara/avsluta
i 2 sekunder i passningsläge. Fortsätt
enligt anvisningarna i den mobila
enhetens användarhandbok.

Om du vill besvara ett samtal drar
du mikrofonen helt ned mot munnen
eller trycker på knappen svara/avsluta.
(Mikrofonen måste vara helt
neddragen för brusreducering.)

Om du vill avvisa ett samtal trycker du
två gånger på knappen svara/avsluta.

Om du vill avsluta ett samtal trycker
du mikrofonen upp till dess
ursprungliga position eller trycker
på knappen svara/avsluta.

Skjut knappen ljud av/på mot munnen
om du vill stänga av ljudet på
mikrofonen. Skjut knappen ljud av/på
i motsatt riktning för att aktivera
ljudet på mikrofonen. Headsetet piper
två gånger när du stänger av eller
sätter på ljudet på mikrofonen.

Om du vill växla ett samtal mellan
headsetet och en kompatibel ansluten
enhet håller du knappen svara/avsluta
intryckt i cirka 2 sekunder.