Bluetooth Headset BH 904 - Radera eller återställa inställningarna

background image

Radera eller återställa
inställningarna

Om du vill rensa alla
kopplingsinställningar från headsetet
stänger du av headsetet och håller ned
strömbrytaren och knappen svara/
avsluta samtidigt i cirka 5 sekunder.
Headsetet piper två gånger och den
röda och gröna indikatorlampan
blinkar växelvis. När inställningarna
har tagits bort aktiveras
kopplingsläget.

Om headsetet slutar fungera trots att
det är laddat och du vill återställa det
ansluter du headsetet till laddaren och
trycker på strömbrytaren och knappen
svara/avsluta samtidigt.