Bluetooth Headset BH 904 - Slå av og på

background image

Slå av og på

Trykk og hold inne av/på-tasten
i rundt to sekunder for å slå på.
Headsettet piper, og det grønne
indikatorlyset lyser. Headsettet prøver
å koble til én eller to av de sist
tilkoblede enhetene. Når headsettet er
koblet til en enhet og er klart til bruk,

background image

NORSK

blinker det blå indikatorlyset
langsomt. Hvis headsettet ikke har
blitt koblet sammen med en enhet,
vil det automatisk settes
i sammenkoblingsmodus.

Trykk og hold inne av/på-tasten
i rundt to sekunder når du vil slå av
headsettet. Headsettet piper, og det
røde indikatorlyset blir tent i et
øyeblikk. Hvis headsettet ikke blir
koblet til en enhet i løpet av
30 minutter, slår det seg av
automatisk.