Bluetooth Headset BH 904 - Lade batteriet

background image

Lade batteriet

Les “Batteri- og laderinformasjon”
nøye før du lader batteriet.

Advarsel: Bruk bare ladere
som er godkjent av Nokia for
bruk sammen med denne

modellen. Bruk av andre typer kan
oppheve all godkjenning og garanti og
kan være farlig. Bruk av en lader som ikke
er godkjent, kan medføre risiko for brann,
eksplosjon eller andre farer.

Når du kobler fra strømkabelen på
ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut
kontakten, og ikke dra i ledningen.

1. Koble laderen til en stikkontakt.

2. Løft dekselet til laderkontakten,

og koble laderkabelen til

background image

NORSK

kontakten (10). Det røde
indikatorlyset lyser under lading.

Med AC-6-laderen kan det ta
opptil 35 minutter å lade batteriet
helt opp. Lader du batteriet
i 15 minutter med AC-6-laderen,
får du opptil 5 timer samtaletid.

3. Når batteriet er ferdig ladet, lyser

det grønne indikatorlyset. Koble
laderen fra headsettet og så fra
stikkontakten. Trykk dekselet over
laderkontakten på plass igjen.

Bruk Nokias laderadapter CA-146C
(selges separat) for å lade headsettet
med en kompatibel Nokia-lader som
er utstyrt med en laderplugg på
2 eller 3,5 mm.

Vil du lade batteriet via USB-porten
på en kompatibel PC, kobler du den
ene enden av Nokias tilkoblingskabel
CA-101 (selges separat) til
laderkontakten og den andre enden
til USB-porten.

Et fullt ladet batteri har strøm til
opptil 8 timer taletid eller opptil
160 timer standby-tid.

Hvis du vil kontrollere ladenivået når
headsettet ikke er koblet til en lader,
trykker du på av/på-tasten når
headsettet er slått på. Hvis
indikatorlyset lyser grønt, er
ladenivået tilstrekkelig. Hvis lyset
er gult, er det mulig at du må lade
batteriet snart. Hvis lyset er rødt,
må du lade batteriet.

Når ladenivået er lavt, piper
headsettet hvert femte minutt og det
røde indikatorlyset blinker.