Bluetooth Headset BH 904 - Koble sammen og koble til headsettet

background image

Koble sammen og koble til
headsettet

Før du bruker headsettet, må du
koble og tilslutte det til en
kompatibel enhet.

Du kan koble headsettet sammen med
inntil åtte enheter, men du kan bare
koble det til maksimalt to enheter
samtidig.

1. Kontroller at mobilenheten er slått

på og at headsettet er slått av.

2. Hvis headsettet ikke tidligere har

vært koblet sammen med en enhet,
skrur du på headsettet. Headsettet
settes i sammenkoblingsmodus, og
det blå indikatorlyset blinker raskt.

Hvis headsettet tidligere har vært
koblet sammen med en enhet, pass
på at headsettet er skrudd av, og
tykk og hold inne av/på-tasten
i omtrent fem sekunder til det
blå indikatorlyset begynner
å blinke raskt.

3. Aktiver Bluetooth-funksjonen på

enheten og angi at den skal søke
etter Bluetooth-enheter.
Se brukerhåndboken til enheten
hvis du vil ha mer informasjon.

4. Velg headsettet fra listen over

enheter som er funnet.

background image

NORSK

5. Om nødvendig angir du koden

0000 for å knytte og koble
headsettet til enheten.

På enkelte enheter er du nødt til
å opprette tilkoblingen separat
etter at enhetene er koblet
sammen.

Når headsettet er koblet til minst én
enhet og er klar til bruk, blinker det
grønne indikatorlyset langsomt.

Du kobler headsettet manuelt til den
siste eller de to sist brukte enhetene
ved å trykke og holde nede svar-/
avslutningstasten i omtrent to

sekunder (når ingen enheter er koblet
til) eller ved å opprette tilkoblingen
i Bluetooth-menyen til enheten.
Hvis en enhet er koblet til headsettet,
og du ønsker å koble til en enhet til,
oppretter du tilkoblingen ved hjelp av
Bluetooth-menyen til enheten.

Det er mulig at du kan stille inn
enheten slik at headsettet automatisk
kobler seg til den. Hvis du ønsker
å aktivere denne funksjonen på en
Nokia-enhet, endrer du innstillingene
for sammenkoblede enheter
i Bluetooth-menyen.