Bluetooth Headset BH 904 - Komme i gang

background image

Komme i gang

Headsettet har følgende deler, som
vist på tittelsiden: volumtast (1),
skyvbar mikrofonarm (2), ørestykke
(3), indikatorlys (4), av/på-tast (5),
laderkontakt (6), tast for lyd av/på (7),
svar-/avslutningstast (8) og
mikrofoner (9).

Før du bruker headsettet, må du lade
batteriet og koble headsettet sammen
med en kompatibel enhet.

Deler av enheten er magnetisk.
Metallmaterialer kan trekkes mot
enheten. Ikke plasser kredittkort eller
andre magnetiske lagringsmedier
i nærheten av enheten, siden dette kan
føre til at informasjon som er lagret på
dem, blir slettet.