Bluetooth Headset BH 904 - Innledning

background image

Innledning

Med Nokia Bluetooth-headset
BH-904 kan du ringe og besvare
samtaler med handsfree-funksjon
sammen med en kompatibel
mobilenhet. Headsettet er utstyrt med
en skyvbar mikrofonarm som gir bedre
lydkvalitet når du snakker lavt eller
i støyende omgivelser.
Støykansellering gjør det enklere
å håndtere anrop i støyende
omgivelser.

Les denne brukerhåndboken nøye før
du bruker headsettet. Les også
brukerhåndboken for enheten hvor
du kobler til headsettet.

Produktet kan inneholde små deler.
Oppbevar delene utilgjengelig for
små barn.

Merk: Overflaten på denne
enheten inneholder ikke
nikkel i metallovertrekket.

Overflaten på denne enheten
inneholder rustfritt stål.