Bluetooth Headset BH 904 - Tillate tilkobling til to enheter

background image

Tillate tilkobling til to enheter

Headsettet kan være tilkoblet to
enheter samtidig.

Headsettet kan som standard kun
kobles til én enhet om gangen. Hvis du
vil koble headsettet til to enheter, slår
du av headsettet, holder nede av/på-
tasten og skyver volumtasten oppover
og holder den der i om lag fem
sekunder. Det blå indikatorlyset
blinker to ganger.

Vil du koble headsettet til bare én
enhet, slår du av headsettet, holder
nede av/på-tasten og skyver
volumtasten nedover og holder den
der i om lag fem sekunder. Det grønne
indikatorlyset blinker to ganger.

Hvis headsettet kan kobles til to
enheter samtidig og du bruker
gjentatt oppringing eller
taleoppringing, vil anropet foretas på
enheten du sist brukte til å ringe sist
headsettet var koblet til den.

background image

NORSK