Bluetooth Headset BH 904 - Samtaler

background image

Samtaler

Når du foretar anrop, bruker du
mobilenheten på vanlig måte mens
headsettet er koblet til den.

Du ringer opp nummeret du ringte
sist (hvis enheten støtter denne
funksjonen sammen med headsettet)
ved å trykke på svar-/
avslutningstasten to ganger når ingen
samtaler er aktive.

Du aktiverer taleoppringing (hvis
enheten støtter denne funksjonen
sammen med headsettet) ved å trykke
og holde inne svar-/avslutningstasten
i omtrent to sekunder når ingen
samtaler er aktive. Fortsett slik det blir
beskrevet i håndboken til
mobilenheten.

background image

NORSK

Dra mikrofonarmen helt ned mot
munnen eller trykk på svar-/
avslutningstasten for å svare på et
anrop. (Du må dra mikrofonarmen
helt ned for å bruke støykansellering.)
Trykk to ganger på svar-/
avslutningstasten for å avvise
et anrop.

Skyv mikrofonarmen opp til
utgangsposisjonen eller trykk på svar-
/avslutningstasten for å avslutte
et anrop.

Skyv tasten for lyd av/på mot munnen
for å slå av mikrofonen. Skyv tasten
for lyd av/på i motsatt retning for å slå
på mikrofonen igjen. Headsettet piper
to ganger når du slår mikrofonen
av eller på.

Du flytter en samtale fra headsettet til
en kompatibel enhet ved å trykke og
holde inne svar-/avslutningstasten
i omtrent to sekunder.