Bluetooth Headset BH 904 - Fjerne innstillinger eller tilbakestille

background image

Fjerne innstillinger eller
tilbakestille

Hvis du vil fjerne alle
koblingsinnstillingene fra headsettet,
slår du av headsettet og holder nede
av/på-tasten og svar-/
avslutningstasten samtidig i om lag
fem sekunder. Headsettet piper to
ganger, og indikatorlysene lyser
vekselvis rødt og grønt. Etter at
innstillingene er fjernet, vil headsettet
settes i sammenkoblingsmodus.

Skulle headsettet slutte å fungere, kan
du tilbakestille det ved å koble det til
en lader, også om det allerede er ladet,
og trykke på av/på-tasten og svar-/
avslutningstasten samtidig.