Bluetooth Headset BH 904 - Feilsøking

background image

Feilsøking

Hvis du ikke får koblet headsettet til
den kompatible enheten, kontroller at
headsettet er ladet, slått på og
sammenkoblet med enheten.