Bluetooth Headset BH 904 - Batteri- og laderinformasjon

background image

Batteri- og laderinformasjon

Denne enheten inneholder et internt,
oppladbart batteri som ikke kan fjernes.
Du må ikke prøve å fjerne batteriet fra
enheten, da dette kan skade enheten.
Denne enheten er beregnet for bruk med
strømforsyning fra følgende ladere:
AC-6 og DC-6. Ladermodellnummeret
kan variere avhengig av pluggtypen.
Pluggtypen kan ha følgende merking:

E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB. Batteriet
kan lades og utlades hundrevis av ganger,
men det vil etter hvert bli oppbrukt. Bruk
bare batteriladere som er godkjent av
Nokia og beregnet for bruk med
denne enheten.

Hvis et batteri brukes for første gang,
eller hvis batteriet ikke har vært brukt
i en lengre periode, kan det være

background image

NORSK

nødvendig å koble til laderen og deretter
koble den fra og til igjen for å starte
ladingen. Hvis batteriet er fullstendig
utladet, kan det ta noen minutter før
ladeindikatorlyset lyser.

Ta laderen ut av kontakten og enheten
når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri
bør frakobles laderen fordi overlading
kan forkorte batteriets levetid. Hvis et
fullt oppladet batteri ikke brukes, lades
det ut over tid.

Forsøk alltid å oppbevare batteriet
i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C.
Ekstreme temperaturer reduserer
kapasiteten og levetiden til batteriet.
Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt,
kan det hende at enheten ikke fungerer

i en kortere periode. Batteriytelsen er
spesielt begrenset i temperaturer godt
under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes
for ild. Batteriene må kastes i henhold til
lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der
dette er mulig. Batterier må ikke kastes
sammen med vanlig avfall.

Bruk aldri en lader som er skadet.

Driftstider er kun anslagsvis beregnet.
Den faktiske ytelsen avhenger av mange
faktorer, som blant annet valgte
enhetsinnstillinger, enhetsfunksjoner
som brukes (eller kjøres i bakgrunnen),
batteriets tilstand og temperatur.