Bluetooth Headset BH 904 - Uw apparaat onderhouden

background image

Uw apparaat onderhouden

Uw apparaat is een product van
toonaangevend ontwerp en
vakmanschap en moet met zorg worden
behandeld. De volgende tips kunnen
u helpen om de garantie te behouden.

• Houd het apparaat droog. Neerslag,

vochtigheid en allerlei soorten
vloeistoffen of vocht kunnen
mineralen bevatten die corrosie van
elektronische schakelingen
veroorzaken. Mocht uw apparaat
toch nat worden, laat het dan volledig
opdrogen.

• Gebruik of bewaar het apparaat

niet op stoffige, vuile plaatsen.
De bewegende onderdelen en
elektronische onderdelen kunnen
beschadigd raken.

• Bewaar het apparaat niet bij zeer

hoge of lage temperaturen.

Hoge temperaturen kunnen de
levensduur van elektronische
apparaten bekorten, batterijen
beschadigen en bepaalde
kunststoffen doen vervormen of
smelten. Wanneer het apparaat na
een lage temperatuur weer de
normale temperatuur krijgt, kan
binnen in het apparaat vocht
ontstaan, waardoor elektronische
schakelingen beschadigd
kunnen raken.

• Probeer niet om het apparaat te

openen.

• Laat het apparaat niet vallen en stoot

of schud niet met het apparaat. Een
ruwe behandeling kan de interne
elektronische schakelingen en fijne
mechaniek beschadigen.

background image

NEDERLANDS

• Gebruik geen agressieve chemicaliën,

oplosmiddelen of sterke
reinigingsmiddelen om het apparaat
schoon te maken. Het oppervlak van
het apparaat mag alleen worden
gereinigd met een zachte, schone,
droge doek.

• Verf het apparaat niet. Verf kan de

bewegende onderdelen van het
apparaat blokkeren en de correcte
werking belemmeren.

Deze tips gelden zowel voor het apparaat
als voor de lader en andere toebehoren.

Recycling
Breng uw gebruikte elektronische
producten, batterijen en verpakkings-
materiaal altijd terug naar hiervoor
geëigende verzamelpunten. Op deze
manier helpt u het ongecontroleerd
weggooien van afval tegen te gaan en
bevordert u het hergebruik van
materialen. Voor milieu-informatie en
het recyclen van uw Nokia-producten
kijkt u op www.nokia.com/werecycle of
nokia.mobi/werecycle.

Het symbool van de
doorgestreepte container op uw
product, in de documentatie of
op de verpakking wil zeggen dat
alle elektrische en elektronische

producten, batterijen en accu’s na afloop
van de levensduur voor gescheiden
afvalverzameling moeten worden
aangeboden. Dit geldt voor de Europese
Unie. Bied deze producten niet aan bij
het gewone huisvuil. Raadpleeg voor
meer informatie de verklaringen met
betrekking tot het milieu op
www.nokia.com/environment.