Bluetooth Headset BH 904 - Verbinding met twee apparaten toestaan

background image

Verbinding met twee apparaten
toestaan

De headset kan gelijktijdig verbonden
zijn met twee apparaten.

In de standaardinstelling is echter
maar één verbinding mogelijk. Als
u verbinding met twee apparaten
mogelijk wilt maken, gaat u als volgt
te werk. Schakel de headset uit, houd
de aan/uit-toets ingedrukt en schuif
de volumetoets omhoog waarbij
u deze ongeveer 5 seconden ingedrukt
houdt. Het indicatielampje knippert
twee keer blauw.

Als u verbinding met slechts één
apparaat wilt toestaan, schakelt u de
headset uit, houdt u de aan/uit-toets
ingedrukt en schuift u de volumetoets
omlaag waarbij u deze ongeveer
5 seconden ingedrukt houdt.
Het indicatielampje knippert twee
keer groen.

Als de headset is ingesteld op
gelijktijdige verbinding met twee
apparaten, wordt bij gebruik van
nummerherhaling of spraakkeuze het
apparaat gekozen waar u het laatst

background image

NEDERLANDS

mee hebt gebeld terwijl de headset
aangesloten was.