Bluetooth Headset BH 904 - Oproepen

background image

Oproepen

Als u iemand wilt bellen, gebruikt u
het mobiele apparaat op de normale
manier wanneer de headset met het
apparaat is verbonden.

Als u het laatst gekozen nummer wilt
herhalen, drukt u (voor zover het
mobiele apparaat deze functie in
combinatie met de headset
ondersteunt) twee keer op de toets
beantwoorden/beëindigen.

Als u de functie voor spraakkeuze wilt
activeren (voor zover het mobiele
apparaat deze functie in combinatie
met de headset ondersteunt), houdt
u op een moment dat er geen gesprek
actief is, de toets beantwoorden/
beëindigen ongeveer 2 seconden
ingedrukt. Ga te werk volgens de
beschrijving in de
gebruikershandleiding van het
mobiele apparaat.

Als u een oproep wilt beantwoorden,
trekt u de schuif helemaal omlaag
richting uw mond of drukt u op de
toets beantwoorden/beëindigen.
(Voor ruisonderdrukking moet de
schuif volledig zijn uitgeschoven.)
Als u een gesprek wilt weigeren,

background image

NEDERLANDS

drukt u twee keer op de toets
beantwoorden/beëindigen.

U beëindigt een oproep door de
schuif terug te duwen naar de
uitgangspositie of door op de toets
beantwoorden/beëindigen te drukken.

Als u de microfoon wilt dempen,
schuift u de demptoets in de richting
van uw mond. U schakelt de
microfoon weer in door de demptoets
de andere kant op te schuiven. Er
klinken twee pieptonen wanneer u de
microfoon dempt of weer inschakelt.

U kunt een gesprek overschakelen van
de headset naar een compatibel
verbonden apparaat door de toets
beantwoorden/beëindigen ongeveer
2 seconden ingedrukt te houden.