Bluetooth Headset BH 904 - Instellingen wissen of standaardinstellingen herstellen

background image

Instellingen wissen of
standaardinstellingen herstellen

Als u alle koppelingsinstellingen voor
de headset wilt wissen, schakelt u de
headset uit, en houdt u de aan/uit-
toets en de toets beantwoorden/
beëindigen ongeveer 5 seconden
tegelijkertijd ingedrukt. Er klinken
twee pieptonen en het indicatielampje
knippert afwisselend rood en groen.
De koppelingsmodus wordt op de
headset gestart nadat de instellingen
zijn gewist.

Als de headset niet correct meer
functioneert hoewel deze volledig is
opgeladen, kunt u de standaard-
instellingen herstellen. Sluit hiervoor
de headset aan op een lader en druk
tegelijkertijd op de aan/uit-toets en
de toets beantwoorden/beëindigen.