Bluetooth Headset BH 904 - Informatie over de batterij en de lader

background image

Informatie over de batterij en de lader

Dit apparaat heeft een interne
oplaadbare batterij die niet kan worden
verwijderd. Probeer de batterij niet uit
het apparaat te verwijderen, want
hierdoor kunt u het apparaat

beschadigen. Dit apparaat is bedoeld
voor gebruik met één van de volgende
laders: AC-6 en DC-6. Het exacte
modelnummer kan variëren al naar
gelang het type aansluiting.

background image

NEDERLANDS

Het stekkertype wordt aangeduid met
een van de volgende codes: E, EB, X, AR,
U, A, C, K, of UB. De batterij kan
honderden keren worden opgeladen en
ontladen maar na verloop van tijd treedt
slijtage op. Laad de batterij alleen
opnieuw op met laders die door Nokia
zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor
dit apparaat.

Als u een batterij voor de eerste keer
gebruikt of als u de batterij langere tijd
niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat
u de lader moet aansluiten, ontkoppelen
en vervolgens opnieuw moet aansluiten
om het opladen te starten. Als de batterij
volledig ontladen is, kan het enkele
minuten duren voordat het licht van de
batterij-indicator wordt weergegeven.

Haal de lader uit het stopcontact
wanneer u deze niet gebruikt. Houd
een volledig opgeladen batterij niet
gekoppeld aan de lader omdat de
levensduur van de batterij kan afnemen
wanneer deze wordt overladen. Als een
volledig opgeladen batterij niet wordt

gebruikt, wordt deze na verloop van tijd
automatisch ontladen.

Probeer de batterij altijd te bewaren op
een temperatuur tussen 15 °C en 25 °C.
Bij extreme temperaturen nemen de
capaciteit en levensduur van de batterij
af. Een apparaat met een warme of koude
batterij kan gedurende bepaalde tijd
onbruikbaar zijn. De batterijprestaties
zijn met name beperkt in temperaturen
beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur.
De batterijen kunnen dan ontploffen.
Verwerk batterijen in overeenstemming
met de lokale regelgeving. Lever
batterijen indien mogelijk in voor
recycling. Gooi batterijen niet weg met
het huishoudafval.

Gebruik nooit een beschadigde lader.

De gespreks- en standby-duur zijn
slechts schattingen. De werkelijke
prestaties zijn afhankelijk van een aantal
factoren, zoals de geselecteerde functies,
de gebruikte functies (of functies die op
de achtergrond worden uitgevoerd), de

background image

NEDERLANDS

staat van de batterij en de
omgevingstemperatuur.