Bluetooth Headset BH 904 - In- en uitschakelen

background image

In- en uitschakelen

U schakelt de headset in door de
aan/uit-toets ongeveer 2 seconden
ingedrukt te houden. U hoort een
geluidssignaal en het indicatielampje
brandt groen. De headset probeert nu
verbinding te maken met één of twee

recent aangesloten apparaten. Als de
verbinding tot stand is gebracht,
knippert het indicatielampje
langzaam blauw. Als de headset nog
niet eerder is gekoppeld met een
apparaat, wordt de koppelingsmodus
gestart.

U schakelt de headset uit door de aan/
uit-toets ongeveer 2 seconden
ingedrukt te houden. U hoort een
geluidssignaal en het indicatielampje
brandt kort rood. Als binnen
30 minuten geen verbinding tot stand
is gebracht met een ander apparaat,
wordt de headset automatisch
uitgeschakeld.