Bluetooth Headset BH 904 - De batterij opladen

background image

De batterij opladen

Neem voordat u de batterij oplaadt
het hoofdstuk ’Informatie over de
batterij en de lader’ zorgvuldig door.

background image

NEDERLANDS

Waarschuwing: Gebruik
alleen laders die door Nokia
zijn goedgekeurd voor

gebruik met dit specifieke model. Het
gebruik van alle andere typen kan de
goedkeuring of garantie doen vervallen
en kan gevaarlijk zijn. Het gebruik van
een niet-goedgekeurde lader brengt het
risico met zich mee van brand, explosie
of ander gevaar.

Als u de stekker van een toebehoren uit
het stopcontact verwijdert, moet u aan
de stekker trekken, niet aan het snoer.

1. Steek de stekker van de lader in het

stopcontact.

2. Open het klepje van de aansluiting

en sluit de laderkabel aan op de
headset (10). Tijdens het opladen
brandt het indicatielampje rood.

Het volledig opladen van de
batterij kan met een lader van het
type AC-6 35 minuten duren. Als
u de batterij met een AC-6-lader

15 minuten oplaadt, hebt u tot
5 uur gesprekstijd.

3. Als de batterij volledig is

opgeladen, wordt het indicatie-
lampje groen. Koppel de lader los
van de headset en neem vervolgens
de stekker uit het stopcontact.
Sluit het klepje van de aansluiting.

Als u de headset wilt opladen met een
compatibele Nokia-lader met een
2,0 mm- of 3,5 mm-aansluiting,
gebruikt u de Nokia Charger Adapter
CA-146C (los verkrijgbaar).

Als u de batterij wilt opladen via de
USB-poort van een compatibele pc,
sluit u het ene uiteinde van de
Nokia Connectivity Cable CA-101
(los verkrijgbaar) aan op de
laderaansluiting van de headset en
het andere uiteinde op de USB-poort.

Een volledig opgeladen batterij heeft
in dat geval voldoende energie voor

background image

NEDERLANDS

8 uur gesprekstijd en 160 uur
standby-tijd.

Als u de batterijstatus wilt controleren
wanneer de headset niet is
aangesloten op een lader, drukt u op
de aan/uit-toets als de headset is
ingeschakeld. Als het indicatielampje
groen is, heeft de batterij nog
voldoende energie. Als het
indicatielampje geel is, moet u de
batterij binnenkort opladen. Als het
indicatielampje rood is, moet de
batterij meteen worden opgeladen.

Als de batterij bijna leeg is, hoort u om
de 5 minuten een geluidssignaal.
Het indicatielampje knippert rood.