Bluetooth Headset BH 904 - Meðferð tækisins

background image

Meðferð tækisins

Í tækinu fer saman frábær hönnun og
flókin tækni sem fara þarf gætilega með.
Eftirfarandi leiðbeiningar hjálpa til við
að halda tækinu í ábyrgð.

• Halda skal tækinu þurru. Úrkoma, raki

og hvers kyns vökvar geta innihaldið
steinefni sem tæra rafrásirnar.
Ef tækið blotnar skal leyfa tækinu
að þorna alveg.

• Ekki skal nota tækið á rykugum og

óhreinum stöðum né geyma það þar.
Hreyfanlegir hlutir og rafrænir hlutar
þess geta skemmst.

• Ekki skal geyma tækið á köldum eða

heitum stað. Hátt hitastig getur
dregið úr endingu rafeindatækja,
skemmt rafhlöður og undið eða

brætt sum plastefni. Þegar tækið
hitnar upp að eðlilegu hitastigi getur
raki myndast innan í því og hann
getur skemmt rafrásaspjöld.

• Ekki skal reyna að opna tækið.

• Tækinu skal ekki henda, ekki skal

banka í það eða hrista það. Óvarleg
meðferð getur skemmt innri
rafrásaspjöld og fíngerðan búnað.

• Ekki skal nota sterk efni, leysiefni til

hreingerninga eða sterk hreinsiefni til
þess að þrífa tækið. Aðeins skal nota
mjúkan, hreinan og þurran klút til að
hreinsa yfirborð tækisins.

• Ekki skal mála tækið. Málningin getur

fest hreyfanlega hluti tækisins og
komið í veg fyrir að þeir vinni rétt.

background image

ÍSLENSKA

Þessar ábendingar eiga jafnt við
um tækið, hleðslutækið og annan
aukabúnað.

Endurvinnsla
Skilaðu alltaf notuðum raftækjum,
rafhlöðum og umbúðum á viðeigandi
sorp- og endurvinnslustöð. Þannig
geturðu dregið úr óflokkaðri sorplosun
og stuðlað að endurvinnslu. Fáðu
upplýsingar um hvernig hægt er að
endurvinna Nokia-vörur þínar
á www.nokia.com/werecycle, eða
nokia.mobi/werecycle.

Merkið sem sýnir yfirstrikaða
ruslafötu og er á vörunni,
rafhlöðunni, bæklingnum eða
umbúðunum táknar að fara
verður með allan rafbúnað og

rafeindabúnað, rafhlöður og rafgeyma
á sérstaka staði til förgunar að líftíma
vörunnar liðnum. Þessi krafa á við innan
Evrópusambandsins. Hendið þessum
vörum ekki með heimilisúrgangi. Frekari
upplýsingar varðandi umhverfismál er að

finna í Eco-yfirlýsingu fyrir vöruna
á www.nokia.com/environment.