Bluetooth Headset BH 904 Hjálp

background image

Nokia BH-904 Bluetooth
höfuðtól

10

1

3

4

5

6 7

8

2

9

9

background image

12

13

11

14

15

background image

ÍSLENSKA

YFIRLÝSING UM SAMKVÆMNI
Hér með lýsir NOKIA CORPORATION því yfir
að HS-101W er í samræmi við grunnkröfur
og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun
1999/5/EB. Eintak af yfirlýsingu um
samkvæmni er að finna á slóðinni
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Allur réttur áskilinn.

Nokia, Nokia Connecting People og Nokia
Original Accessories eru vörumerki eða skráð
vörumerki Nokia Corporation. Nokia tune
er tónmerki Nokia Corporation. Önnur
vöruheiti eða heiti fyrirtækja sem nefnd
eru hér geta verið vörumerki eða vöruheiti
viðkomandi eigenda.

Hvers konar afritun, yfirfærsla, dreifing eða
varðveisla á hluta skjals þessa eða skjalinu
öllu er óheimil nema að fyrirfram fengnu
skriflegu samþykki Nokia. Nokia framfylgir
stefnu sem felur í sér stöðuga þróun. Nokia
áskilur sér rétt til að gera breytingar og
úrbætur á hvers konar vöru sem getið er í
þessu skjali án undangenginnar tilkynningar.

Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Að því marki sem viðeigandi lög leyfa ber
Nokia eða einhverjir af leyfisveitendum þess,
undir engum kringumstæðum, ábyrgð á tapi
gagna eða tekjutapi og ekki á beinu eða
óbeinu tjóni, þar á meðal útlögðum kostnaði,
tekjutapi eða missi ágóða, af hvaða orsökum
sem tjón kann að vera.
Inntak þessa skjals er afhent „eins og það
kemur fyrir“. Umfram það, er lög áskilja, er
engin ábyrgð veitt, hvorki berum orðum né
undirskilin, á nákvæmni, áreiðanleika eða
inntaki þessa skjals. Á það meðal annars, en
ekki eingöngu, við um söluhæfni eða ábyrgð
á að varan henti tiltekinni notkun. Nokia
áskilur sér rétt til að endurskoða skjalið
eða draga það til baka hvenær sem er án
undangenginnar tilkynningar.
Framboð á tilteknum vörum, forritum og
þjónustu fyrir þessar vörur getur verið
breytilegt eftir svæðum. Kannaðu það, ásamt
tungumálavalkostum, hjá Nokia-söluaðila
þínum. Tæki þetta kann að innihalda vörur,
tækni eða hugbúnað sem lýtur
útflutningslögum og reglugerðum
í Bandaríkjunum og öðrum löndum.

background image

ÍSLENSKA

Breytingar á flutningsleiðum sem ekki
samræmast lögum eru óheimilar.