Bluetooth Headset BH 904 - כוונון עוצמת קול

background image

לוק תמצוע ןונווכ

תמצוע תא תננווכמ תישיאה תירובידה

ןנווכל ידכ .בבוסה שערל םאתהב לוקה

תא קלחה ,ינדי ןפואב לוקה תמצוע תא

ידכ .הטמ וא הלעמ לוקה תמצוע שקמ

קלחה ,תוריהמב לוקה תמצוע תא ןנווכל

.שקמה תא קזחהו

תרמשנ הרחבנש לוקה תמצוע תמר

םע תעכ שמתשמ התא ובש ןקתהה רובע

.תישיאה תירובידה