Bluetooth Headset BH 904 - Yhteyden salliminen kahteen laitteeseen

background image

Yhteyden salliminen kahteen
laitteeseen

Kuuloke voi olla samanaikaisesti
yhteydessä kahteen laitteeseen.

Kuulokkeen oletusasetukset sallivat
yhteyden vain yhteen laitteeseen
kerrallaan. Voit sallia yhteyden

background image

SUOMI

kahteen laitteeseen katkaisemalla
kuulokkeesta virran, pitämällä
virtapainiketta painettuna ja
pitämällä äänenvoimakkuussäädintä
ylöspäin liu’utettuna noin 5 sekuntia.
Sininen merkkivalo välähtää kahdesti.

Voit sallia yhteyden vain yhteen
laitteeseen katkaisemalla
kuulokkeesta virran, pitämällä
virtapainiketta painettuna ja
pitämällä äänenvoimakkuussäädintä
alaspäin liu’utettuna noin 5 sekuntia.
Vihreä merkkivalo välähtää kahdesti.

Jos kuuloke voi olla samanaikaisesti
yhteydessä kahteen laitteeseen ja
käytät uudelleenvalintaa tai
äänivalintaa, puhelun soittaa laite,
josta olet viimeksi soittanut
kuulokkeen ollessa siihen yhteydessä.