Bluetooth Headset BH 904 - Puhelut

background image

Puhelut

Voit soittaa puhelun käyttämällä
kuulokkeeseen yhdistettyä langatonta
laitetta tavalliseen tapaan.

Voit soittaa uudelleen viimeksi
valittuun numeroon (jos langaton
laite tukee tätä toimintoa kuuloketta

background image

SUOMI

käytettäessä) painamalla vastaus-/
lopetuspainiketta kahdesti, kun
puhelua ei ole meneillään.

Voit ottaa käyttöön äänivalinnan
(jos langaton laite tukee tätä
toimintoa kuuloketta käytettäessä)
pitämällä vastaus-/lopetuspainiketta
painettuna noin 2 sekuntia, kun
puhelua ei ole meneillään. Noudata
langattoman laitteen käyttöoppaassa
annettuja ohjeita.

Voit vastata puheluun vetämällä
mikrofonin varren kokonaan alas
suuta kohti tai painamalla vastaus-/
lopetuspainiketta.
(Melunvaimennustoiminto edellyttää,
että mikrofonin varsi on kokonaan
alhaalla.) Voit hylätä puhelun
painamalla vastaus-/
lopetuspainiketta kahdesti.

Voit lopettaa puhelun työntämällä
mikrofonin varren alkuperäiseen

asentoon tai painamalla vastaus-/
lopetuspainiketta.

Voit mykistää mikrofonin liu’uttamalla
mykistyspainiketta suuta kohti. Voit
peruuttaa mikrofonin mykistyksen
liu’uttamalla mykistyspainiketta
vastakkaiseen suuntaan. Kun
mikrofoni mykistetään tai mykistys
peruutetaan, kuuloke antaa kaksi
äänimerkkiä.

Voit siirtää puhelun kuulokkeen ja
yhdistetyn yhteensopivan laitteen
välillä pitämällä vastaus-/
lopetuspainiketta painettuna noin
2 sekuntia.