Bluetooth Headset BH 904 - Asetusten poistaminen ja nollaaminen

background image

Asetusten poistaminen ja
nollaaminen

Voit poistaa kuulokkeesta kaikki
pariliitosten asetukset katkaisemalla

kuulokkeesta virran ja pitämällä
virtapainiketta sekä vastaus-/
lopetuspainiketta samanaikaisesti
painettuna noin 5 sekuntia. Kuuloke
antaa kaksi äänimerkkiä, ja punainen
sekä vihreä merkkivalo vilkkuvat
vuorotellen. Kun asetukset on
poistettu, kuuloke siirtyy pariliitoksen
muodostustilaan.

Jos kuuloke lakkaa toimimasta,
vaikka akku on ladattu, voit nollata
kuulokkeen liittämällä kuulokkeen
laturiin ja painamalla samanaikaisesti
virtapainiketta sekä vastaus-/
lopetuspainiketta.