Bluetooth Headset BH 904 - Virran kytkeminen ja katkaiseminen

background image

Virran kytkeminen ja
katkaiseminen

Voit kytkeä laitteeseen virran
pitämällä virtapainiketta painettuna
noin 2 sekuntia. Kuuloke antaa
äänimerkin, ja vihreä merkkivalo
syttyy. Kuuloke yrittää muodostaa
yhteyden yhteen tai kahteen
laitteeseen, joihin se on viimeksi ollut
yhteydessä. Kun yhteys laitteeseen on
muodostunut ja kuuloke on valmiina
käyttöön, sininen merkkivalo vilkkuu
hitaasti. Jos kuuloketta ei ole
määritetty pariksi minkään laitteen

background image

SUOMI

kanssa, se siirtyy automaattisesti
pariliitoksen muodostustilaan.

Voit katkaista laitteesta virran
pitämällä virtapainiketta painettuna
noin 2 sekuntia. Kuuloke antaa
äänimerkin, ja punainen merkkivalo
syttyy hetkeksi. Jos kuuloke ei saa
yhteyttä laitteeseen, siitä katkeaa
virta automaattisesti 30 minuutin
kuluttua.