Bluetooth Headset BH 904 - Pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen

background image

Pariliitoksen ja yhteyden
muodostaminen

Ennen kuulokkeen käyttämistä sen
ja yhteensopivan laitteen välille on
muodostettava pariliitos ja laitteet
on yhdistettävä toisiinsa.

Voit määrittää kuulokkeen jopa
kahdeksan laitteen pariksi, mutta
kuuloke voi olla yhteydessä enintään
kahteen laitteeseen kerrallaan.

1. Varmista, että langattomaan

laitteeseen on kytketty virta ja
kuulokkeen virta on katkaistu.

2. Jos kuuloketta ei ole aiemmin

määritetty pariksi minkään laitteen
kanssa, kytke kuulokkeeseen virta.
Kuuloke siirtyy pariliitoksen
muodostustilaan, ja sininen
merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.

Jos kuuloke on aiemmin määritetty
pariksi jonkin laitteen kanssa,
varmista, että kuulokkeesta on
katkaistu virta, ja pidä
virtapainiketta painettuna noin
5 sekuntia. Sininen merkkivalo
alkaa vilkkua nopeasti.

3. Ota käyttöön yhdistettävän

laitteen Bluetooth-toiminto ja
aloita laitteessa Bluetooth-
laitteiden etsintä. Lisätietoja on
laitteen käyttöoppaassa.

4. Valitse kuuloke löytyneiden

laitteiden luettelosta.

background image

SUOMI

5. Kirjoita tarvittaessa koodi 0000,

jos pariliitoksen sekä kuulokkeen
ja laitteen välisen yhteyden
muodostaminen sitä edellyttää.

Joihinkin laitteisiin on
muodostettava yhteys erikseen
pariliitoksen muodostamisen
jälkeen.

Kun yhteys vähintään yhteen
laitteeseen on muodostunut ja
kuuloke on valmiina käyttöön, sininen
merkkivalo vilkkuu hitaasti.

Voit muodostaa manuaalisesti
yhteyden yhteen tai kahteen
laitteeseen, joihin kuuloke on viimeksi
ollut yhteydessä, pitämällä vastaus-/

lopetuspainiketta painettuna noin
2 sekuntia (kun kuuloke ei ole
yhteydessä mihinkään laitteeseen),
tai voit muodostaa yhteyden
haluamasi laitteen Bluetooth-valikon
avulla. Jos kuuloke on yhteydessä
yhteen laitteeseen ja haluat
muodostaa yhteyden toiseen
laitteeseen, muodosta yhteys laitteen
Bluetooth-valikon avulla.

Voit ehkä määrittää laitteen siten,
että kuuloke muodostaa siihen
yhteyden automaattisesti. Voit ottaa
tämän toiminnon käyttöön Nokia-
laitteessa muuttamalla pariliitoksen
asetuksia Bluetooth-valikossa.