Bluetooth Headset BH 904 ohje

background image

Nokia Bluetooth-kuuloke BH-904

10

1

3

4

5

6 7

8

2

9

9

background image

12

13

11

14

15

background image

SUOMI

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä HS-101W-
tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY
oleellisten vaatimusten ja direktiivin
muiden soveltuvien säännösten mukainen.
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta
on kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia
Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n
äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut
tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla
omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen,
siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen
kokonaan tai osittain missä tahansa
muodossa on kielletty ilman Nokian
antamaa kirjallista etukäteistä lupaa. Nokia
kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää
oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia

mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun
tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Pakottavan lainsäädännön sallimissa
rajoissa, Nokia tai sen lisenssinantajat eivät
vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä
eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista,
epäsuorista tai välillisistä vahingoista.
Tämän asiakirjan sisältö esitetään sellaisena
kuin se on. Asiakirjan virheettömyydestä,
luotettavuudesta, sisällöstä tai sen
soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi
tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta
mitään nimenomaista tai muuta takuuta,
jollei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta
johdu. Nokia varaa itselleen oikeuden
muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen
jakelusta milloin tahansa ilman
etukäteisilmoitusta.
Tuotteiden saatavuus voi vaihdella
alueittain. Lisätietoja saat Nokia-
jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää
hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin
sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden
vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee
noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

background image

SUOMI