Bluetooth Headset BH 904 - Vedligeholdelse af enheden

background image

Vedligeholdelse af enheden

Enheden er et stykke avanceret teknologi
udformet i et gennemtænkt design,
og den skal behandles med varsomhed.
Følgende forslag er med til at beskytte
din garantidækning.

• Enheden må ikke blive våd. Nedbør,

fugt og alle typer af væsker eller
fugtighed kan indeholde mineraler,
der korroderer elektroniske kredsløb.
Hvis enheden bliver våd, skal du lade
den tørre fuldstændigt.

• Enheden må ikke anvendes eller

opbevares i støvede, snavsede
omgivelser. De bevægelige dele
og elektroniske komponenter kan
blive beskadiget.

• Enheden må ikke opbevares ved høje

eller lave temperaturer. Høje
temperaturer kan forkorte det
elektroniske udstyrs levetid,
beskadige batterierne og få
plastmaterialet til at smelte eller slå

sig. Hvis enheden er blevet kold og
derefter varmes op til normal
temperatur, kan der dannes fugt i den,
og det kan beskadige de elektroniske
kredsløb.

• Enheden må ikke forsøges åbnet.

• Enheden må ikke tabes, bankes på

eller rystes. Hårdhændet behandling
kan ødelægge de interne kredsløb
og finmekanikken.

• Enheden må ikke rengøres med

stærke kemikalier, rengøringsmidler
eller stærke opløsningsmidler. Brug
kun en blød, ren og tør klud til at
rengøre enhedens overflade.

• Enheden må ikke males. Malingen

kan blokere de bevægelige dele og
forhindre, at enheden fungerer
korrekt.

Ovennævnte forslag gælder for både
enheden, opladeren og alt tilbehør.

background image

DANSK

Genbrug
Aflever altid dine brugte elektroniske
produkter, batterier samt emballage på
særlige indsamlingssteder. Dermed er
du med til at forhindre ukontrolleret
bortskaffelse af affald og fremme
genbrug af materialer. Du kan se
produktets miljødeklaration og finde
oplysninger om, hvordan du kan
genbruge dine Nokia-produkter,
på www.nokia.com/werecycle eller
nokia.mobi/werecycle.

Symbolet med skraldespanden
med kryds over på produktet,
batteriet, emballagen eller
i det skriftlige materiale er en
påmindelse om, at alle elektriske

og elektroniske produkter, batterier og
akkumulatorer skal afleveres et særligt
sted, når de ikke længere skal anvendes.
Dette krav gælder i EU. Produkterne
må ikke bortskaffes som usorteret
husholdningsaffald. Se produktets
miljødeklaration på www.nokia.com/
environment for at få yderligere
miljøoplysninger.