Bluetooth Headset BH 904 - Oplysninger om batteri og oplader

background image

Oplysninger om batteri og oplader

Denne enhed er forsynet med et internt,
genopladeligt batteri, der ikke må tages
ud. Forsøg ikke at tage batteriet ud af
enheden, da du kan beskadige enheden.
Denne enhed skal have strøm fra

følgende opladere: AC-6 og DC-6.
Modelnummeret på opladeren kan
variere afhængigt af stiktypen. Stiktypen
er angivet med en af følgende koder:
E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB. Selvom

background image

DANSK

batteriet kan oplades og aflades
hundredvis af gange, har det en
begrænset levetid. Oplad kun batteriet
med opladere, der er godkendt af Nokia
og egnet til denne enhed.

Hvis det er første gang, et batteri
anvendes, eller hvis batteriet ikke har
været anvendt i en længere periode, kan
det være nødvendigt at tilslutte
opladeren og derefter frakoble den
og tilslutte den igen for at starte
opladningen af batteriet. Hvis batteriet er
helt afladet, kan det tage flere minutter,
inden opladningsindikatoren vises.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og
enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig
et fuldt ladet batteri være tilsluttet en
oplader, da overopladning kan forkorte
batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet
batteri ikke bliver anvendt, vil det miste
ladningen med tiden.

Batteriet bør altid opbevares ved mellem
15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer
reducerer batteriets kapacitet og levetid.
En enhed med et varmt eller koldt batteri

kan midlertidigt gå ud af drift. Batteriers
funktionsdygtighed forringes væsentligt
ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan
eksplodere. Batterier skal destrueres
i henhold til gældende regler. Indlever
batterierne til genbrug, hvis det er
muligt. Smid ikke batterier ud sammen
med husholdningsaffaldet.

Benyt aldrig en beskadiget oplader.

Driftstiderne er kun vejledende.
Den faktiske ydeevne afhænger af
mange faktorer, f.eks. de valgte
enhedsindstillinger, de funktioner på
enheden, som er i brug (eller som kører
i baggrunden), batteriets tilstand og
den omgivende temperatur.

background image

DANSK