Bluetooth Headset BH 904 - Sådan tændes og slukkes headsettet

background image

Sådan tændes og slukkes
headsettet

Hold tænd/sluk-tasten nede i ca. to
sekunder for at tænde headsettet.
Headsettet bipper, og den grønne

background image

DANSK

indikator lyser. Headsettet forsøger
at oprette forbindelse til den eller
de sidste to tilsluttede enheder.
Når headsettet er tilsluttet en enhed,
og det er klar til brug, blinker den blå
indikator langsomt. Hvis headsettet
ikke har forbindelse til en enhed,
går det automatisk i tilstanden for
oprettelse af binding.

Hold tænd/sluk-tasten nede i ca. to
sekunder for at slukke headsettet.
Headsettet bipper, og den røde
indikator lyser kortvarigt. Hvis
headsettet ikke tilsluttes en enhed
inden for 30 minutter, slukkes det
automatisk.