Bluetooth Headset BH 904 - Oprettelse af en binding og tilslutning af headsettet

background image

Oprettelse af en binding og
tilslutning af headsettet

Du skal oprette forbindelse mellem
headsettet og en kompatibel enhed,
inden du tager headsettet i brug.

Du kan oprette en binding mellem
headsettet og op til otte enheder,

men du kan kun have højst to enheder
tilsluttet ad gangen.

1. Kontrollér, at mobilenheden er

tændt, og at headsettet er slukket.

2. Hvis headsettet ikke tidligere har

oprettet forbindelse til en enhed,
skal headsettet tændes. Headsettet
går i tilstanden for oprettelse af
binding, og den blå indikator
begynder at blinke hurtigt.

Hvis headsettet tidligere har
oprettet binding til en enhed, skal
du sikre, at headsettet er slukket,
og derefter skal du holde tænd/
sluk-tasten nede i ca. fem
sekunder, indtil den blå indikator
begynder at blinke hurtigt.

3. Aktivér enhedens Bluetooth-

funktion, og indstil den til at søge
efter Bluetooth-enheder. Læs
brugervejledningen til enheden
for at få flere oplysninger.

background image

DANSK

4. Vælg headsettet på listen over

fundne enheder.

5. Indtast om nødvendigt

adgangskoden 0000 for at oprette
en binding og slutte headsettet til
enheden.

På nogle enheder skal du oprette
forbindelsen separat, efter at der
er oprettet en binding.

Når headsettet er tilsluttet mindst en
enhed, og det er klar til brug, blinker
den blå indikator langsomt.

Du kan manuelt tilslutte headsettet
til en eller to af de senest anvendte
enheder ved at holde besvar/afslut-

tasten nede i ca. to sekunder (når der
ikke er nogen tilsluttede enheder)
eller oprette forbindelse i Bluetooth-
menuen på den ønskede enhed. Hvis
du har en enhed sluttet til headsettet,
og du ønsker at tilslutte en anden
enhed, skal du oprette forbindelsen
i Bluetooth-menuen på enheden.

Du kan muligvis indstille enheden til,
at der automatisk oprettes forbindelse
til headsettet. Hvis du vil aktivere
denne funktion på en Nokia-enhed,
skal du ændre indstillingerne i
Bluetooth-menuen.