Bluetooth Headset BH 904 - Opladning af batteriet

background image

Opladning af batteriet

Læs ”Oplysninger om batteri og
oplader” grundigt, før batteriet
oplades.

Advarsel! Brug kun opladere,
der er godkendt af Nokia,
sammen med denne bestemte

model. Brug af andre typer kan være
farlig og kan medføre, at en eventuel
godkendelse eller garanti bortfalder.
Hvis der anvendes ikke-godkendte
opladere, kan der opstå risiko for brand,
eksplosion, lækage eller andre farer.

Når du fjerner netledningen fra
tilbehøret, skal du trække i stikket,
ikke i ledningen.

1. Sæt opladeren i en stikkontakt

i væggen.

background image

DANSK

2. Løft dækslet på opladerstikket,

og slut det til ladekablet (10).
Den røde indikator lyser under
opladning.

Det kan tage op til 35 minutter at
oplade batteriet helt med AC-6-
opladeren. Opladning med AC-6-
oplader i 15 minutter giver op til
5 timers taletid.

3. Når batteriet er fuldt opladet,

lyser den grønne indikator. Tag
opladerstikket ud af headsettet
og derefter ud af stikkontakten.
Tryk dækslet over opladerstikket.

Oplad headsettet med en kompatibel
Nokia-oplader med et opladestik på
2,0 eller 3,5 mm ved at anvende
Nokia Charger Adapter CA-146C
(sælges separat).

Oplad batteriet via USB-porten på en
kompatibel computer ved at slutte
den ene ende af Nokia Connectivity
Cable CA-101 (sælges separat) til

opladerstikket og den anden ende
til USB-porten.

Det fuldt opladte batteri har strøm
til op til 8 timers taletid eller op til
160 timers standbytid.

Tryk på tænd/sluk-tasten for at
kontrollere opladningsniveauet, når
headsettet ikke er tilsluttet en oplader,
mens det er tændt. Hvis indikatoren
lyser grønt, er opladningsniveauet
tilstrækkeligt. Hvis indikatoren lyser
gult, skal batteriet snart oplades.
Hvis indikatoren lyser rødt, skal
batteriet oplades.

Headsettet bipper hvert 5. minut,
og den røde indikator blinker, når
batteriet er ved at løbe tør for strøm.