Bluetooth Headset BH 904 - Sletning af indstillinger eller nulstilling

background image

Sletning af indstillinger eller
nulstilling

Ryd alle bindingsindstillinger fra
headsettet ved at slukke headsettet og
trykke og holde tænd/sluk-tasten og
besvar/afslut-tasten nede samtidig
i ca. 5 sekunder. Headsettet bipper to
gange, og indikatoren blinker skiftevis

rødt og grønt. Når indstillingerne er
slettet, går headsettet i tilstanden for
oprettelse af binding.

Nulstil headsettet, hvis det holder op
med at fungere, selvom det er opladt,
ved at slutte headsettet til opladeren
og trykke på tænd/sluk-tasten og
besvar/afslut-tasten samtidig.