Bluetooth Headset BH 904 - Justering af lydstyrken

background image

Justering af lydstyrken

Headsettet justerer automatisk
lydstyrken afhængigt af omgivende
støj. Skub lydstyrketasten op eller
ned for at justere lydstyrken manuelt.
Skub tasten, og hold den nede for at
justere lydstyrken hurtigt.

Den valgte lydstyrke gemmes for
enheden, som aktuelt bruges sammen
med headsettet.